maniekaaaa

avatar

offline

Role: Fan

Favorite comics:

Na wystawowe otwór okienny mo&#380;na wbi&#263; <a href="http://redmik.pl">smieszne obrazki</a> lada co: pluszowego nied&#378;wiedzia, kolumn&#281; elektryczn&#261;, podniecaj&#261;c&#261; lalk&#281;, komplet naczy&#324; sto&#322;owych a&#380; do kawu&#347; taki ju&#380; sam, na kszta&#322;t dysponuje Nowakowska spod tuzinów. Mo&#380;na popl&#261;ta&#263; &#347;miecie z lichot&#261;, doprawi&#263; w modzie dinksami. W gablotce odbi&#263; ulic&#281;, w pe&#322;ni z jej przechodniami.

Latest headlines

READ ALL HEADLINES

Latest comments
Comics Discussion
Broken Frontier on Facebook